Zdroj: http://www.msrudna.cz/index.php?a=1378  •  Vydáno: 2.4.2018 21:03  •  Autor: Helena Zůzová

Šifra mistra Brailla

Děti se účastnily besedy Šifra mistra Brailla se zrakově postiženými lidmi a vodícími psy. Děti si vyzkoušely chůzi se slepeckou holí, brýle simulující zraková postižení či poslušnost vodícího psa.