Zdroj: http://www.msrudna.cz/index.php?a=1279  •  Vydáno: 1.4.2018 15:55  •  Autor: Helena Zůzová

Akce v dubnu

Akce v dubnu

Společné akce:

17.4. - školku navštíví Liduščino divadlo s představením "Kudy cesta do pohádky". Vybíráme 45 Kč. Děkujeme.

 

Třídy:

 

U Berušky

4.4. - ve spolupráci se třídou Sluníček zahrají paní učitelky dětem pohádku "Jak Honzík stonal".

5.4. - budeme vyrábět domácí ovocnou zmrzlinu. Kdo bude chtít, může přinést např. maliny, borůvky, banán,... (postačí malá mistička). Děkujeme.

19.4. - navštívíme pana starostu na Městském úřadě Rudná.

20.4. - "Den Země" - tématické dopoledne.

23.4. - se budeme ve školce fotografovat. Přiveďte, prosím, děti do školky do 7.45 hod., naše třída se začíná fotit již v 8.00 hod. Děkujeme.

25.4. - proběhne 1. lekce plaveckého kurzu.

27.4. - "Čarodějnický pětiboj" - společně se Sluníčky si uspořádáme na zahradě tématické soutěže. Dejte, prosím, dětem jednoduchý převlek čarodějnic a kouzelníků. Děkujeme.

 

U Čápa

4.4. - keramika s Markétou

6.4. - uklidíme Česko - pozorování přírody

16.4. - 20.4. - Celé Česko čte dětem

19.4. - návštěva pana starosty na Městském úřadě Rudná

20.4. - plavání - 1. skupina

23.4. - "Den Země" - jízda zručnosti

24.4. - fotografování v MŠ

25.4. - plavání - 2. skupina

30.4. - Čarodějnice v MŠ

 

U Ježka

V týdnu od 16.4. do 20.4. navštívíme Zverimex.

16.4. - v rámci tématu "Den Země" zasadíme na zahradě stromek.

16.4. - 20.4. - prosíme o přinesení papírové ruličky od papírových utěrek (kdo již nepřinesl). Budeme vyrábět exotické zvířátko. 

18.4. - proběhne na třídě "Pampeliškový den". Prosíme maminky o oblečení žluté a zelené barvy. Děkujeme.

25.4. - se ve školce budeme fotografovat. Přijďte, prosím, do školky do 7.45 hod. Děkujeme.

26.4. - pořádáme "Dopravní den". Dejte, prosím, dětem do školky kolo či koloběžku a HELMU. Děkujeme.

27.4. - proběhne na třídě "Čarodějnický den". Dejte, prosím, dětem čarodějnický oblek. Děkujeme.

 

U Krtka

5.4. - "Kytičkový den" - dejte, prosím, dětem cokoli s kytičkou (tričko, čelenku,...). Děkujeme.

6.4. - "Světový den zdraví" - soutěže na zahradě.

19.4. - tématický den "Čistíme les" - ekologocké dopoledne (třídění různých materiálů, vycházka ke sběrnému dvoru).

20.4. - "Den Země" - prosíme maminky, aby daly dětem kytičku v květináčku - děti jíbudou sázet na záhonek před třídou. Děkujeme. 

26.4. - Focení dětí - prosíme nahlásit vybrané druhy i množství fotografií p. učitelkám. Děkujeme.

 

U Myšky

9.4. - 13.4. - projekt "Česko čte dětem" - navštíví násbabička z Domova seniorů v Rudné.

18.4. - oslavíme "Den Země"

19.4. - navštívíme pana starostu na Městském úřadě Rudná

20.4. - začátek plaveckého výcviku

26.4. - fotografování - přiveďte děti, prosím do 7.30 hod. Děkujeme. 

 

U Sluníčka

4.4. - ve spolupráci se třídou Berušek zahrají paní učitelky dětem pohádku "Jak Honzík stonal".

20.4. - "Den Země" - společně s dětmi zasadíme jehličnatý strom a uklidíme naší zahradu. Prosíme o přinesení pracovních rukavic a vhodného oblečení. Děkujeme.

25.4. - Focení tříd v MŠ - bližší informace na třídě.

27.4. - "Čarodějnice" - prosíme přineste dětem vhodný převlek, budeme soutěžit. Děkujeme.

30.4. - 4.5. - navštívíme sběrný dvůr. Prosíme o donesení např. PET lahve, skleněné lahve, papírového odpadu,... Děkujeme.

 

 U Zajíce

3.4. - 6.4. - každý den přijdou senioři z Domova seniorů v Rudné, aby dětem přečetli pohádku před spaním v rámci projektu "Celé Česko čte dětem". 

11.4. - půjdeme cvičit do Domova seniorů v Rudné. 

12.4. - uskutečníme slibovanou jízdu vlakem do Nučic na nádraží.

19.4. - půjdou předškoláci navštívit pana starostu na Městský úřad Rudná.

19.4. - "Dopravní odpoledne s rodiči" - od 16.15 hod. na školní zahradě. Prosíme rodiče o HELMU, koloběžku nebo kolo pro své děti. Děkujeme.

23.4. - fotografování v 9.30 hod.

25.4. - zahájení plaveckého výcviku

30.4. - prosíme o převlek na "Čarodějnické dopoledne". Děkujeme.

 

U Žabky

V týdnu od 9.4. do 13.4. budeme s dětmi tvořit jarní výzdobu do okeni před třídu na stolek. Kdo bude chtít, může přinést nějaké jarní přírodniny či kytičky. Děkujeme.

19.4. - péče o okolí budovy a areálu MŠ - budeme sbírat odpadky, uklízet a různě zvelebovat a upravovat prostředí. Prosíme, doneste dětem do školky oblečení, které mohou umazat a pracovní rukavičky. Ostatní potřebné věci máme. Děkujeme.

20.4. - "Den Země" - děti si zasoutěží a něco nového se dozví a naučí. 

24.4.- bude v MŠ focení dětí (začátek cca v 9.30 hod.). Prosíme rodiče, aby si vybrali formáty a počet fotografií a zapsali jej v šatně. Děkujeme.