Zdroj: http://www.msrudna.cz/index.php?a=1240  •  Vydáno: 3.12.2017 21:50  •  Autor: Helena Zůzová

Návštěva sběrného dvora

Děti navštívily sběrný dvůr v Rudné, kde se dozvěděly, jak se třídí odpad.