Rozvrh

Rozvrh základních režimových činností

mladší děti
6.30 - 8.30
scházení dětí, hry a činnosti dle ind. zájmu a přání dětí, hygiena

8.30 - 9.10
přesnídávka

9.10 - 11.45
řízená činnost, společná práce v centrech, pobyt venku

11.45 - 12.30
oběd

12.30 - 13.00
příprava k odpočinku, pohádka, rozcházení dětí

13.00 - 14.10
polední klid na lůžku

14.10 - 17.00
vstávání, hygiena, svačina, hra, skup. a individ. činnost
rozcházení dětí

starší děti
6.30 - 8.30
scházení dětí, hry a činnosti dle ind. zájmu a přání dětí

8.30 - 8.45
hygiena, kruh

8.45 - 9.00
přesnídávka

9.00 - 12.00
říz. činn., práce v cent., pobyt venku, hygiena

12.00 - 12.30
oběd, hygiena

12.30 - 13.00
rozch. dětí, klid. činn. (hra, pohádka)

13.00 - 14.00
kroužky, odpočinek

14.00 - 17.00
hygiena, svačina hry, zájm. aktivity
rozcházení dětí