GDPR

Mateřská škola Rudná jmenuje na základě čl. 37 obecného nařízení, Evropského parlamentu ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pověřence pro ochranu osobních údajů DPO (Data Protection Officer)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Rudná:
Pavel Havránek
Hlavní 113
Ptice, 252 18 Úhonice
IČ: 690 44635
havranek@gdprgov.cz


Doložení souladu zde