Zajíci rss


Návštěva výstavy panenek

Děti navštívily výstavu panenek, kde si prohlédly tematicky zaměřené koutky s panenkami.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 12.7.2018 22:09  •  Přečteno: 93x  •  Komentářů: 0

Plavecký kurz

Děti úspěšně ukončily plavecký kurz v Radlicích, kde při závěrečné hodině všichni dostaly mokré vysvědčení.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 12.7.2018 21:31  •  Přečteno: 42x

Knihy plné pohádek

Děti si povídaly o pohádkových knihách. K tomuto tématu plnily mnoho činností.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 24.6.2018 18:50  •  Přečteno: 51x

Environmentální projekt "Ptáčci ve městě"

Děti se zúčastnily environmentálního projektu "Když les usíná" pořádaného organizací Lesy hl. m. Prahy. V rámci programu se děti seznámily s několika druhy lesních zvířat, která se v zimě ukládají ke spánku.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 24.6.2018 18:43  •  Přečteno: 48x

Čtení pohádek s panem starostou

V rámci kampaně Celé Česko čte dětem děti plnily úkoly s pohádkovou tematikou, díky kterým si vysoutěžily poklad. Na závěr programu na třídy přišel pan starosta v převleku krále, dětem dal dáreček v podobě knižních záložek a přečetl dětem pohádku.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 24.6.2018 18:38  •  Přečteno: 81x

Dětský den

Ve školce paní učitelky dětem připravily sportovní dopoledne u příležitosti Dne dětí na téma "Stroj času". Na jednotlivých stanovištích děti zdolávaly tématické úkoly - např. v pravěku chodily na chůdách a lovily mamuta, s Kleopatrou stavěly pyramidy, s Indiánkou zdolávaly poslepu lanovou dráhu nebo s vesmírnou bytostí tvořily rakety a planety. Na závěr si všechny třídy společně zatančily a dostaly sladké odměny.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 10.6.2018 15:14  •  Přečteno: 62x

Zeměráj

Děti jely na celodenní výlet do zážitkového párku "Zeměráj". V areálu si prohlédly středověkou vesnici, pohrály si v herním koutku "Hrejkov", zdolaly stezku "Naboso", vytvořily hliněný amulet a hledaly cestičku v bludišti ze smrkových kůlů.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 27.5.2018 17:52  •  Přečteno: 107x

Povídáme si České republice

Děti si povídaly o České republice. Poznávaly naší vlajku, sestavovaly ji z různých stavebnic či si prohlížely naučné knihy.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 27.5.2018 17:39  •  Přečteno: 82x

Návštěva hasičů

Děti navštívily jednotku hasičů v Rudné, kde si prohlédly potřebnou výstroj a výzbroj a shlédly hasičský zásah na hořící domeček.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 17.5.2018 19:32  •  Přečteno: 155x

Sázíme květiny

Děti si povídaly o květinách a hmyzu. Společně si osázely záhonek barevnými kytičkami.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 13.5.2018 18:40  •  Přečteno: 88x

Povídáme si o ekologii

Děti si povídaly ekologii - třídily odpad dle materiálu, hrály tematické hry a tvořily.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 29.4.2018 18:29  •  Přečteno: 157x

Čarodějnický rej

Děti si uspořádaly čarodějnické dopoledne. Společně soutěžily, hrály hry a tančily.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 29.4.2018 18:26  •  Přečteno: 177x

Cvičíme v domově seniorů

Děti v Domově seniorů v Rudné s klienty společně cvičily a kreslily jarní obrázky.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 29.4.2018 18:15  •  Přečteno: 114x

Povídáme si o dopravě

Děti si povídaly o dopravě. Na odpoledne si pozvaly rodiče a s nimi si vytvořily dopravní hřiště, kde jezdily na kolech a koloběžkách.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 22.4.2018 21:07  •  Přečteno: 160x

Přichází jaro

Děti si povídaly o příchodu jara. Poznávaly jarní květiny, tvořily je ze stavebnic i z papíru.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 22.4.2018 19:15  •  Přečteno: 103x

Strana:  1 2 3   další »