Myšky rss


Návštěva knihovny

Děti navštívily Městskou knihovnu v Rudné. Od paní knihovnice se dozvěděly, jak se o knihy starat a jak si knihy půjčovat. Paní knihovnice na závěr dětem jednu pohádku přečetla. Děti také zavítaly na výstavu betlémů.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 10.12.2017 21:28  •  Přečteno: 17x

Naši malí spolubydlící

Děti plnily další část environmentálního projektu "V říši obrů" - tentokrát "Naši malí spolubydlící". Hrály si v pavoučí síti, kreslily pakobylky, tvořily pavučinu pomocí kuličky a barvy.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 1.12.2017 21:32  •  Přečteno: 5x

Ukázková hodina

Děti si do školky pozvaly rodiče a společně zkoušely plnit úkoly zaměřené na rozvíjení předmatematické gramotnosti. Nakonec si vytvořily krásné halloweenské dýně.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 20.11.2017 22:37  •  Přečteno: 30x

Halloween

Děti si do školky přinesly převleky různých strašidel a bubáků. Společně hrály tematické hry, stavěly hrad pro strašidla a tvořily dušičkový věnec.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 5.11.2017 21:58  •  Přečteno: 60x

Tvoříme město

Děti si povídaly o životě v městě. Společně ho stavěly z různých stavebnic,vypichovaly a tvořily koláž.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 29.10.2017 22:31  •  Přečteno: 86x

Povídáme si o podzimu

Děti si povídaly o podzimu a o lesních zvířátkách. Ze šátků, dřívek a přírodnin tvořily les, z barevných papírů vyráběly podzimní stromy.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 15.10.2017 23:39  •  Přečteno: 131x

Pozorujeme mraveniště

Děti začaly plnit environmentální projekt "V říši obrů". Jely do lesa do Nučic, kde pozorovaly mraveniště a život v něm a poznávaly stromy. Ve školce si vyrobily své mraveniště z papíru a jehličí a ježky z listů.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 9.10.2017 22:29  •  Přečteno: 67x

Povídáme si o ovoci

Děti si povídaly o ovoce. Společně pekly závin, malovaly jabloně, tvořily jablíčka z vlny, skládaly půlené obrázky a tvořily ovocné stromy z kaštanů.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 1.10.2017 14:34  •  Přečteno: 148x  •  Komentářů: 0

Hrajeme si s tvary

Děti si poznávaly geometrické tvary, ze kterých si společně stavěly.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 24.9.2017 14:03  •  Přečteno: 91x

Mobilní dopravní hřiště

Do školky přijelo mobilní dopravní hřiště. Děti se učily poznávat dopravní značky, vysvětlovaly si jednoduchá pravidla silničního provozu a zahrály si na policisty a řidiče autíček a čtyřkolek.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 24.9.2017 13:54  •  Přečteno: 82x

Tvoříme domečky

Děti ve dvojicích z šátků, víček a přírodnin stavěly domečky, ze kterých vytvořily město.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 12.9.2017 21:26  •  Přečteno: 157x

Vítáme se s kamarády

Děti se po prázdninách přivítaly s kamarády. Stavěly cestičky z drobných stavebnic, své domečky z mozaiky a malovaly portrét kamaráda.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 12.9.2017 21:22  •  Přečteno: 116x