Berušky rss


Návštěva knihovny

Děti navštívily Městskou knihovnu v Rudné. Od paní knihovnice se dozvěděly, jak se o knihy starat a jak si knihy půjčovat. Paní knihovnice na závěr dětem jednu pohádku přečetla. Děti také zavítaly na výstavu betlémů.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 10.12.2017 21:03  •  Přečteno: 16x

Čertovské cvičení

Děti si do školky pozvaly rodiče a společně si zacvičily jako čerti v pekle. Zahrály si pohybové hry, protáhly tělo cviky ve dvojicích s bramborami, shazovaly čertí kuželky, házely míčky do pytle či tančily. Také si vyrobily vánoční květináč s andělem. Jeden opravdový děti nakonec navštívil a všem rozdal perníkové stromečky.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 3.12.2017 21:17  •  Přečteno: 28x

Tvoříme v Domově seniorů v Rudné

Děti navštívily babičky a dědečky v Domově seniorů v Rudné, kde společně tvořily vánoční přáníčka.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 20.11.2017 22:28  •  Přečteno: 40x

Doktorský den

Děti si u příležitosti besedy o první pomoci uspořádaly Doktorský den. Navzájem se zkoušely ošetřovat, balily se do termofólie a hrály si na nemocnici.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 5.11.2017 22:54  •  Přečteno: 99x

První pomoc

Děti se seznámily se základními zásadami první pomoci. S paní záchranářkou si povídaly o tom, jak se zachovat, když se někomu něco stane, jak si ošetřit drobné zranění a při jakých činnostech na sebe dávat pozor. Také si vyzkoušely masáž srdce či balení do termofolie.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 5.11.2017 22:46  •  Přečteno: 86x

Sportujeme

Děti jely do Nučic na hřiště Diskgolfu, kde si společně házely létajícími talíři a strefovaly se do košů.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 15.10.2017 23:04  •  Přečteno: 117x

Lesohrátky

Děti si do školky pozvaly rodiče, kterým předvedly, jaké úkoly dokáží plnit v rámci logopedické prevence. Poté společně plnily kvíz, kde vytleskávaly slova, určovaly první hlásku či hledaly rýmy a také ilustrovaly pohádku Liščí škola.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 10.10.2017 22:39  •  Přečteno: 105x

Tvoříme draky

Děti si povídaly o podzimu. Společně tvořily draky z látek, přírodnin a různých stavebnic.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 9.10.2017 22:35  •  Přečteno: 96x

Mobilní dopravní hřiště

Do školky přijelo mobilní dopravní hřiště. Děti se učily poznávat dopravní značky, vysvětlovaly si jednoduchá pravidla silničního provozu a zahrály si na policisty a řidiče autíček a čtyřkolek.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 24.9.2017 15:11  •  Přečteno: 137x

Vitamínové lodičky

Děti tvořily "Vitamínové lodičky". Zkoušely krájet zeleninu, mazat bagetky a zdobit je.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 24.9.2017 14:57  •  Přečteno: 150x

Tvoříme postavy

Děti se seznamovaly s novými kamarády. Ve skupinkách zkoušely vytvořit postavy z víček a jiných materiálů.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 12.9.2017 21:10  •  Přečteno: 153x

Hrajeme divadélko

Děti si poslechly pohádku Paleček a jeho kamarádi. Společně ji zkusily zdramatizovat a představení předvedly dětem ze třídy Sluníček. Na závěr si společně zatancovaly.

Autor: Helena Zůzová  •  Vydáno: 12.9.2017 21:05  •  Přečteno: 156x