Kategorie: Provozní informace

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Finanční normativ na stravné v MŠ - platný od 1.9.2017

Z důvodu růstu cen u potravin, dojde k navýšení finančního normativu, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.


Strávníci do 6 let

Přesnídávka  9,- Kč

Oběd          21,- Kč

Svačina         8,- Kč

_____________________

Celkem        38,- Kč


Strávníci 7-letí (děti, které v daném školním roce dovrší 7 let)

Přesnídávka  10,- Kč

Oběd          21,- Kč

Svačina         9,- Kč

_____________________

Celkem        40,- Kč


 

print Formát pro tisk