Kategorie: Školní rok 2012/13

Zápis do MŠ Rudná pro školní rok 2013 – 2014

Zápis se bude konat v budově MŠ dne 25. 4. 2013 od 9:00 do 16:00 hod.

Zapsány budou děti, které dovrší věku 3 let nejpozději do 31. 12. daného roku a děti starší. Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte, OP obou rodičů k ověření trvalého bydliště a čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte o jeho trvalém pobytu.
Podmínky k přijetí dítěte do MŠ v Rudné jsou na www.msrudna.cz

 

print Formát pro tisk