Kategorie: Školní rok 2011/12

Výsledky měření azbestových vláken

Metodou běžného vzorkování bylo zjištěno, že naměřené koncentrace sumy respirabilních a azbestových vláken ve vnitřním prostředí sledovaného objektu Mateřské školy Rudná splňují požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb dle § 4 ods. 2 vyhlášky č. 6/2003 Sb., a nepřekračují stanovený hygienický limit. V žádném z odebraných vzorků nepřekročila naměřená koncentrace sumy respirabilních a azbestových vláken. V objektu Mateřské školy Rudná tedy není nutné realizovat žádná nápravná opatření, budova byla posouzena jako nezávadná.

 

print Formát pro tisk