Kategorie: Školní rok 2011/12

Dotazníky

 Ředitelství Mateřské školy Rudná předalo prostřednictvím třídních učitelek 150 dotazníků, vráceno bylo 80 dotazníků.

MŠ pracuje podle programu „Začít spolu", který je upraven na podmínky školy. Je založen na individuálním přístupu a potřebám dítěte. V každé třídě je daný dětí a střídají se 2 učitelky. Na začátku září probíhaly ve všech třídách třídní schůzky, kde jsou rodiče seznamováni s třídními programy a mají možnost se aktivně do tohoto procesu zapojit. Jen velmi málo rodičů využilo této možnosti. Opadá i zájem rodičů o aktivity v odpoledních hodinách. Tyto činnosti probíhají mezi 15, 30 - 17 hod, což se domníváme, že je pro všechny rodiče časově dostupné (akce je 1x za čtvrt roku). Rodiče by uvítali větší počet nebo konání akcí o víkendu. Např. ve třídě Žabek byla poslední akce navštívena pouze 5 rodiči.

Ve všech šatnách jsou umístěny nástěnky, kde jsou zveřejněny všechny kulturní i ostatní akce. Stejně tak na nástěnkách mají rodiče možnost seznámit se s týdenním plánem činností ve třídě. Všechny tyto akce jsou zveřejňovány, včetně fotografií na internetových stránkách školy www.msrudna.cz Poskytování informací o jednotlivých dětech prostřednictvím internetu není možné provádět.

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, doplňuje ji a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis.

Přehled zpracování dotazníků:

•1)     rádo 46; velmi rádo 33; nerado 1

•2)     občas 22; pravidelně 55; vůbec ne 3

•3)     ano 74; málo 1

•4)     ne 0; občas 21; pravidelně 57

•5)     ne 6; občas 32; pravidelně 41

6); 7) Připomínky:

Výlety jsou organizovány podle jednotlivých tříd. Jsou směrovány tematicky. Střední a předškolní děti mají 2 celodenní výlety. Vzhledem k odsouhlasení bezpečnějších autobusů rodiči, cena tomuto požadavku odpovídá. Účast na výletech není povinná.

Plavání - každoročně zařazováno v jarních měsících. MŠ spolupracuje s plaveckou školou Pulec v Praze - Radlicích.

Seznámení s Aj - výuka je prováděna formou seznamování se s jazykem. Veškeré informace byly podány na zahajovacích třídních schůzkách.

Zájmové kroužky - v tomto školním roce byly organizovány 4 kroužky pro předškolní děti. Vzhledem k velkému počtu předškolních dětí není možné tuto nadstandartní činnost organizovat pro mladší děti. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, podle kterého pracujeme, nám ukládá tyto činnosti zařazovat pro děti během dopoledne. Zpětná vazba ze zájmové činnosti: výtvarný kroužek - děti si nosí výrobky a obrázky domů, prezentace na výtvarných soutěžích, hudební kroužek - vystoupení dětí v Domově seniorů a vítání občánků. Tanečky a zdravotní cvičení - vystoupení v červnu.

 V rámci předškolní přípravy v MŠ je nabídnuta služba - náprava poruch řeči. Intenzivní náprava poruch řeči, která probíhá každý týden pod odborným vedením vysokoškolského lektora. Druhou možností pro nápravy poruch řeči je docházka na objednání do logopedických ambulancí. Logopedická péče bez úplaty je dětem poskytována mimo prostředí MŠ. Současně vedena logopedická poradna v MŠ je nadstandartní služba, která není pro MŠ povinností. 

Do MŠ během tohoto školního roku přijelo 7 divadelních společností. Vzhledem k bezpečnému přístupu do divadla, ceny vstupenek a hereckému výkonu navštěvujeme také Kladenské divadlo Lampion. Divadlo, hudební a naučné programy v MŠ - 18x, divadlo Lampion - 5x, pohádka hraná učitelkami - 4x, vystoupení dětí z hudebního kroužku - 3x, tematické celodenní a polodenní výlety - 5x.

Výsledky z měření azbestu nejsou ještě vyhodnoceny.

8) 75 rodičů se vyjádřilo kladně k vybavení MŠ, 1 rodič neví

9) 73 rodičů je spokojeno s prostředím MŠ, 1 rodič neví, 1 návrh na zřízení hřiště

10) 53 rodičů se vyjádřilo kladně k uskutečňování akcí v MŠ; 16 rodičů mělo různé připomínky

11) Stravování:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Řídíme se spotřebním košem a potravinovou pyramidou. Zde se hodnotí spotřeba masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukru, zeleniny, ovoce a luštěnin za měsíc. Zejména u ryb, mléka, mléčných výrobků, zeleniny, ovoce a luštěnin plníme nad 100%. Do jídelníčku jsou zařazovány jáhly, pohanka, cizrna, ovesné vločky. Z ryb je rybí filé, tilapia, pangas a losos. Z masa - vepřové maso, drůbež, králík a hovězí maso. Dbáme na čerstvost potravin - každý den máme závoz čerstvého masa, pečiva, zeleniny a ovoce. Do kuchyně naší MŠ byl zakoupen konvektomat. Tepelná příprava potravin v tomto přístroji je šetrnější. Pokrmy jsou připravovány v páře, tím se zachovává více vitamínů a minerálních látek. Při pečení a smažení se snižuje spotřeba tuku. Porce jídla je dána příslušnou normou, přesto si děti mají možnost vždy přidat. Hlavní jídla: hmotnost porce masa 55gr. Jsou zařazována bezmasá jídla, sladké jídlo 1x za 14 dní, smažené jídlo 1x za měsíc. Odpolední svačiny chléb - hmotnost porce 50gr. Pitný režim - děti mají každý den mléko (norma na den 3dcl), čaj a pitnou vodu.

                                                                

                                                                                                    Jana Kalhousová

                                                                                                      ředitelka školy

print Formát pro tisk