Kategorie: Aktuality

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, děkujeme za váš zájem o umístění vašeho dítěte do naší MŠ.

Výsledky přijímacího řízení zde:
zde

Veřejným vyvěšením se výsledky přijímacího řízení přijatých dětí považují za doručené sdělení.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí doručeno.

Rodiče přijatých dětí jsou zváni na informační schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 21.6. v 16,30 hod.ve třídě Zajíců. Přineste s sebou, prosím, vyplněný a potvrzený Evidenční list dítěte.

print Formát pro tisk