Kategorie: Aktuality

Ohlédnutí za březnem

Jaro ťuká na okénko…

 

Děti ze všech tříd se pomalu chystaly na příchod jara. Každého ale na začátku prvního jarního týdne zaskočila nová sněhová nadílka. Bílé vločky opět zasypaly zahradu školky, a tak už to vypadalo, že místo příprav na Velikonoce budeme stavět sněhuláky.

Sníh nám ovšem dlouho nevydržel. I s teplotou pohybující se pod bodem mrazu si děti ale začaly povídat o přicházejícím jaru. A samozřejmě o jarním svátku -  Velikonocích. Děti poznávaly lidové zvyky tohoto období. Dozvěděly se o přípravách tradičních pokrmů, zkoušely zdobit velikonoční perníčky, shlédly ukázku pletení pomlázky a povídaly si o koledování. Děti si do školky pozvaly rodiče, aby společně tvořily tematické dekorace. Na všech třídách pod zručnýma rukama vznikaly různobarevné kraslice, veselé květináče s osením, jarní věnce na ozdobení dveří i jiné krásné výtvory. Děti také v okolí školky plnily úkoly a hledaly velikonoční poklad.

Jaro ovšem hlásilo příchod až na závěr března. Než naše činnosti zaplnilo povídání a květinách, probouzejících se broučcích či motýlcích, poznávaly děti svět kolem nás. Předškolní třídy dokončovaly poslední témata z integrovaného bloku Naše planeta Země. Poznávaly období pravěku, kdy si povídaly o životě dinosaurů a pravěkých lidí. Zkoušely provádět činnosti s podobnými pomůckami, jako měli pralidé. Porovnávaly život z dob minulých s dnešním světem. Na život na naší planetě se také podívaly z vesmírných dálek. Zkoumaly, jak vypadá naše sluneční soustava, jak se dá cestovat do vesmíru nebo zda můžeme potkat obyvatele některé z ostatních planet. K jednotlivým tématům si také děti uspořádaly převlekové dny – indiánský, pravěký i ufonský. 

Děti se zúčastnily besedy se zrakově postiženými lidmi Šifra mistra Brailla. Dozvěděly se, s jakými problémy se potýkají nevidomí, jaké pomůcky ve svém životě používají i jak důležitý je pro ně jejich vodící pes. Všichni si mohli vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, brýle simulující různé vady zraku i poslušnost pejsků.

Naše školka se na začátku jara zapojila do projektu Babička a dědeček do školky v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Společné čtení dětí a (pra-) rodičů má   pozitivní vliv na vztahy v rodině, na emoční rozvoj dětí, rozvíjí fantazii, rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje soustředění, trénuje paměť a samozřejmě vytváří pozitivní vztahy dětí ke knihám a ke čtení.  V rámci tzv. malých čtení  do školky  dochází během konkrétního týdne babičky a dědečkové, kteří dětem čtou pohádky  dopoledne či před odpočíváním. Zároveň si další pohádky  děti odnášejí domů, kde si je čtou s rodiči a také je ilustrují. Následující den si o přečtených pohádkách  ve školce společně povídají. Všem babičkám, dědečkům i rodičům děkujeme za zapojení do projektu. Jsme rádi, že pozvání ke spolupráci přijali také klienti Domova seniorů. I jim patří velké díky. 

Doufáme, že v nadcházejícím období se počasí umoudří a jaro budeme pozorovat nejen v příbězích, písních a výtvarných dílech, ale především v přírodě obklopující naší školku. 


print Formát pro tisk