Kategorie: Aktuality

Celé Česko čte dětem

Naše školka se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem.

Proč? Protože čtení
 uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
 vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
 podporuje psychický rozvoj dítěte
 posiluje jeho sebevědomí
 rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování
 formuje čtecí a písemné návyky
 učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému
 rozvíjí představivost
 zlepšuje soustředění, uklidňuje
 trénuje paměť
 přináší všeobecné znalosti
 ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole
 učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla
 rozvíjí smysl pro humor
 zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači
 je prevencí patologických jevů
 je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte

V rámci tohoto projektu organizujeme ve školce dlouhodobou akci Babička a dědeček do školky.

Kdo se může zapojit? Všichni prarodiče, kteří mají chuť potěšit děti čtením pohádek.
Bližší informace u paní učitelek na třídách a na www.celeceskoctedetem.cz

print Formát pro tisk