Kategorie: Myšky

Pozorujeme mraveniště

Děti začaly plnit environmentální projekt "V říši obrů". Jely do lesa do Nučic, kde pozorovaly mraveniště a život v něm a poznávaly stromy. Ve školce si vyrobily své mraveniště z papíru a jehličí a ježky z listů.

print Formát pro tisk